Đại Lễ Đức Phật Trùm

Đông Nam trổ đức linh căn
Trăng ba thành tựu giữa đàng can qua
Đợi thời quy một sen tòa
Cơ huyền ngọc chiếu bảo hà sắc Long
Muôn năm in dấu lạc hồng
Ai hay bảy núi thiên thông non thần
Duyên tùy thần mạng Long ân
Thiên cơ hiểu chút chúng dân rút về
Tôi phân ai hiểu giữ bề
Coi chơi sắp tới cũng kề một bên
Mười ba kêu cả chớ phiền
Tà Lon Bảy Núi qua liền Phật ban
Người lui kẻ tới ngổn ngang
Pháp đàn Phật dạy loài gian một bài
Trở về chơn lý ngày nay
Làm tròn nhơn đạo cứu rày chúng sanh
Phật dạy ta phải làm lành
Khuyên dân hợp tác học hành hiền nhơn
Bốn bề tìm gốc Tà Lơn
Phật Trùm cơ giảng thiệt hơn ấy thời
Bảy núi của báu dân ơi
Hiển linh hình xác biết thời quy nguyên
Cội thành sơn thất thánh tiên
Xưa kia rõ đạo Trùm khuyên lai thời
Một phen lặn hụp khắp nơi
Tây đông chót gọi kêu lời cốt xưa
Xuống trần ngắn buổi thế đua
Kiếp hồng mãn số đạo vừa nêu ghi
Thôn hương nổi tiếng Trùm Y
Hiền nhơn dẫn dắt tu trì đặng ba
Cổ xưa chỉ bảo thời qua
Dạy truyền trần hạ đạo mà chẳng sai
Vắn dài đạo hạnh tiếng tai
Đờn năm tiếng khảy tối ngày xưa kia
Bảy Núi phép lạ danh bia
Nẻo cao sâu thẳm bực kia bây giờ
Vào ra sơn lãnh thiên cơ
Cứu đời trở lại kinh thơ đăng kỳ
Truy tầm hiểu lý kịp thì
Mười hai phục đáo tâm kỳ rõ cơ
Tìm sâu sẽ gặp kim ô
Qua bao nhiêu dặm u đô mấy hòn
Bốn phương ngũ sắc sáng tròn
Bút thần bày tỏ tiếng đờn lắng nghe
– Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật –
– Nam Mô A Di Đà Phật –
– Nam Mô Bửu Sơn Kỳ Hương –
– Phi Bửu Tự –

ĐẠI LỄ ĐỨC PHẬT TRÙM

Được về cảnh cũ thôn quê
Tà Lơn chờ đến bát đề ngọc kinh
Gởi sang bổn đạo bút linh
Phút tâm chuyển chữ phục kinh cơ mầu
Nam phương khai sắc cơ sâu
Một kỳ chỉ rõ đạo mầu cao ban
Ngày nay cuộc thế hạ màn
Xuân thu Đức Tổ ngũ ban ân hồng
Phật Trùm linh hiện chứng lòng
Dạy truyền che chở trần hồng khổ tai
Niềm danh Ngũ Tổ giáng lai
Ngày nay thời đặng xác thay rõ ràng
Nhớ ngày kỷ niệm Phật ban
Mười ba làm đặng lập đàn hương đăng
Tháng ba tưởng Phật Trùm làng
Tà Lơn bảy núi Ngài sang đón người
Có duyên chỉ lối đến nơi
Người hiền thấy Phật đôi lời thiên cơ
Nay mai sẽ thấy cuộc cờ
Ta kêu ơi hỡi bút thơ rõ ràng
Dạy lòng đạo đức kỹ càng
Kéo dài kiếp tội thân mang a tỳ
Kịp thời tỉnh thức lối đi
Ta kêu nam nữ tu trì có nghe
Mười ba lễ hội trở về
Cảnh quê tìm lại mọi bề thuở xưa
Ôi sao trần thế thớt thưa
Thương dân cam chịu nắng mưa chẳng màng
Chỉ đường vạn bước gian nan
Chùa cao miễu nhỏ viếng sang thế nào
Đoái nhìn bổn đạo lao xao
Hỡi ôi đau xót tu sao tranh dành
Đôi lời bày tỏ chúng sanh
Nhắc lòng khuyên dạy học rành nẻo tu
Thìn qua tới ngọ lu bu
Đạp tràn đất lở gian thù đến nơi
Nạn tai dồn dập tơi bời
Ai mang lầm lỗi đôi lời ta khuyên
Thiên long bát nhã ăn hiền
Trẻ già cố gắng sửa liền tấm thân
Hồng ân Phật dạy dương trần
Từ bi hai chữ ân cần hồi tâm
Phật trời xuống phước cõi phàm
Gương xưa đạo lý nữ nam phụng hành
Bởi vì mùi thế hôi tanh
Mau mau để trí tịnh thanh tu trì
Xem qua đạo pháp ngũ kỳ
Rõ ràng một bổn lời ghi Phật truyền
Sấm kinh để lại trần miền
Từ ân hai chữ lưu truyền xưa nay
Tiếng lời như một không sai
Đổi thay bao kiếp xác hài thánh nhơn
Ngâm nga Thầy Tớ khảy đờn
Dạy cho bổn đạo chẳng sờn gian nan
Người xưa giữ trọn đạo vàng
Thích Ca đức hạnh cứu an hồng trần
Phật Thầy huyền bí dạy dân
Tại nhà tu tỉnh lập thân nhu mì
Ta khuyên chữ nhẫn từ bi
Thiệt thà nhơn nghĩa hạnh thì nên theo
Xác ta xưa cũng thân nghèo
Nào ai có biết nạn eo tu hành
Muốn tu phải chịu nhọc nhằn
Nhứt nhẫn khôn khéo tánh lành bình an
Đời xưa vật chất nghèo nàn
Ta chịu tiếng lời thế gian chẳng rõ
Ta khùng giả thế ai ngờ
Đến năm khổ thảm bây giờ liệu lo
Thương thay ngủ mãi mê hồ
Đạo ôi cải sửa thân vô mới mầu
Tỏ tường ghi tạc nhớ câu
Di Đà lục tự nhiệm mầu an thân
Mười ba vội vã bước chân
Tà lơn bảy núi đi lần đổi thay
Tâm linh cơ báu pháp này
Đôi lời bút mực học rày nữ nam
-Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật-
-Nam Mô A Di Đà Phật-
-Nam Mô Bửu Sơn Kỳ Hương-
– Phi Bửu Tự-

BỬU SƠN KỲ HƯƠNG TỰ THÔNG BÁO

Kính mời Mừng lễ đản sanh Đức Bổn Sư lần thứ 2563,
và cũng là ngày Lạc Thành Chùa,
Ngày: Chủ Nhật ngày 12 tháng 5, 2019, Giờ: 10 giờ
Địa Chỉ: 7104 Dwight Way, San Bernardino, CA 92404

Trân trọng kính mời tất cả:
Quý thiện nam, tín nữ, vui lòng nhín thời gian quý báu, về Chùa dự lễ, và cầu nguyện cho quốc thái dân an, thông báo này thay thế thiệp mời.

Đạt Đa vừa mới sinh ra
Được thời bảy bữa mẹ ta qua đời
Mất mẹ khổ lắm dân ơi
Có gì đổi được trên đời này không
Bấy lâu cất giữ bên trong
Có ai thấu hiểu nỗi lòng Đạt Đa
Thư mời tâm đạo gần xa
Tháng tư mùng tám kính qua lạc thành
Bửu Sơn bày tỏ ngọn ngành
Kỳ Hương giảng lại rành rành pháp thơ.

Đạo Trưởng Phi Bửu
Kính mời.

Liên Nối

Bửu Sơn Kỳ Hương mở đạo tại Hoa Kỳ cử hành Lễ Vu Lan

Vì sao gọi Bửu Sơn Kỳ Hương là Đạo Lành?

Lễ vía Đức Phật Thầy Tây An

Tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương kỷ niệm ngày giáo chủ viên tịch

Đức Phật Trùm

Phật Thầy Tây An và đạo Bửu Sơn Kỳ Hương

Sơ Lược Đức Phật Thầy Tây An Bửu Sơn Kỳ Hương

Lịch sử Đức Phật Thầy Tây An bằng tranh

BỐN DI TÍCH QUAN TRỌNG CỦA ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN

Giai thoại về Đức Phật Thầy Tây An và “thập nhị hiền thủ”

Tập tin:Bàn thờ trong chùa Thới Sơn.jpg

Tập tin:Bàn thờ Tam bảo trong chùa Thới Sơn.jpg