Videos


Ngày giỗ Đức Phật Trùm (Bửu Sơn Kỳ Hương) phần 1

Ngày giỗ Đức Phật Trùm (Bửu Sơn Kỳ Hương) phần 2
Ngày giỗ Phật Mẫu Bắc Cung Hoàng Hậu tại Bửu Sơn Kỳ Hương Tự San Bernardino 23-6-2019
Thày Phi Bửu dạy Thiền Vô Sư Trí (phần 1)
Thày Phi Bửu dạy Thiền Vô Sư Trí (phần 2)
Thày Phi Bửu thuyết giảng ngày 3 tháng 8 – 2019
Lễ Vu Lan tại Bửu Sơn Kỳ Hương Tự – 11 Aug 2019
Kỷ Niệm Lần Thứ 163 Ngày Đức Phật Thầy Viên Tịch
Đạo Trưởng Phi Bửu Đưa Rước Thuyền Vong – 13-10-2019
Bửu Sơn Kỳ Hương Tự USA: Mừng Lễ Đản Sanh Đức Phật Thầy Tây An 2019
BỬU SƠN KỲ HƯƠNG USA Đạo Trưởng PHI BỬU Pháp Cứu Cửu Huyền Jan 5 2020
Lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư MINH ĐĂNG QUANG LT 66 P 1
Lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư MINH ĐĂNG QUANG LT 66 P 2
Bửu Sơn Kỳ Hương Tự Lễ Kỹ Niệm Đức Thầy Sư Vải Bán Khoai P 1 Ngày 01 03 2010
Bửu Sơn Kỳ Hương Tự Lễ Kỹ Niệm Đức Thầy Sư Vải Bán Khoai P 2 Ngày 01 03 2010
Bửu Sơn Kỳ Hương Tự San Bernardino Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản PL 2564 Video 1
Bửu Sơn Kỳ Hương Tự San Bernardino Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản PL 2564 Video 2
Bửu Sơn Kỳ Hương Tự San Bernardino Kính Lễ Vu Lan 2020 Video 1
Bửu Sơn Kỳ Hương Tự San Bernardino Kính Lễ Vu Lan 2020 Video 2
Bửu Sơn Kỳ Hương Tự San Bernardino Kỹ Niệm Lần Thứ 164 Năm Đức Phật Thầy Tây An Viên Tịch 9- 27- 2020
Kính Mừng Đại Lễ Cửu Trùng Cửu Bửu Sơn Kỳ Hương Tự San Bernardino Video 1
Kính Mừng Đại Lễ Cửu Trùng Cửu Bửu Sơn Kỳ Hương Tự San Bernardino Video 2
Pháp Lão Đưa Đò Rằm tháng 9 Canh Tý Đạo Trưởng PHI BỬU Video 1 ( 11- 01-2020 )
Pháp Lão Đưa Đò Rằm tháng 9 Canh Tý Đạo Trưởng PHI BỬU Video 2 11 01 2020
Pháp Rằm Tháng 1 Tân Sửu Bửu Sơn Kỳ Hương Tự San Bernardino Video 1 02 28 2021
Pháp Rằm Tháng 1 Tân Sửu . Bửu Sơn Kỳ Hương Tự San Bernardino . Video 2 ( 02-28-2021 )
Pháp Cuối Năm tại Bồ Đề Đạo Tràng 12 21 2020
Lễ Kỷ Niệm Thầy Sư Vãi Viên Tịch – Ngày 10 2 2021
Kính Mừng Đại Lễ Phật Dản PL. 2565. Tại BỬU SƠN KỲ HƯƠNG TỰ. Ngày 8-4-2021
Kính Mừng ĐỨC TÔN SƯ KHAI ĐẠO 18 05 1939 June 27 2021
Kỷ Niệm LầnThứ 165 năm. Đức Phật Thầy Tây An ViênTịch 12-8-1856
Kính Mừng Đại Lễ Đản Sanh Đức Phật Thầy Tây An 15-10 Niên Kỹ Dậu ( 11-21-2021 )